Opakowania i zamknięcia do opakowań

Opakowania z tworzyw – szanse i zagrożenia.

Z roku na rok rośnie liczba wytwarzanych przez każdego z nas śmieci. Według Eurostat-u w 2016 roku przeciętny Europejczyk wytworzył ok. 480 kg śmieci, z czego 47% zostało poddane recyklingowi. Dane te są oczywiście uśrednione i ich wartości różnią się w zależności od kraju.


Znaczną część odpadów stanowią te z tworzyw sztucznych i niestety spora ich część wciąż składowana jest na wysypiskach. Temat recyklingu i ekologii jest w ostatnich latach jednym z głównych tematów poruszanych na arenie międzynarodowej, głównie ze względu na to, że problem śmieci jest coraz większy. Jak w tym wszystkim wygląda kwestia opakowań? Czy obecna sytuacja to wina samych tworzyw czy może braku świadomości konsumentów?


Przede wszystkim podejmując temat opakowań z tworzyw sztucznych w pierwszej kolejności należy dokonać ich podziału, pod względem konieczności stosowania, z punktu widzenia branży. Zupełnie różne aspekty będą bowiem decydować o zastosowaniu opakowań z tworzyw w przemyśle spożywczym a branży chemicznej czy kosmetycznej. Stosowanie butelek plastikowych w przypadku sprzedaży mleka czy innych napojów, zamiast szklanych, wydaje się być podyktowane względami czysto ekonomicznymi. Z kolei rezygnacja ze szkła w przypadku np. kosmetyków do kąpieli jest uwarunkowana przede wszystkim bezpieczeństwem stosowania przez konsumenta. Ryzyko rozbicia i stłuczenia szklanych butelek pod prysznicem czy w wannie jest zbyt duże, by decydować się na ich stosowanie. Kruchość szkła ponadto zdecydowanie utrudnia transport i magazynowanie, w związku z czym produkty takie często pakowanie są w dodatkowe opakowania np. kartoniki, co generuje dodatkowe koszty i produkcję. Warto również podkreślić, że szkło będąc mniej toksyczne dla środowiska niż tworzywa, również powinno być poddawane recyklingowi. Niestety w Polsce poziom odzysku szkła jest wciąż na stosunkowo niskim poziomie ok. 57%, podczas gdy średnia krajów UE wynosi ponad 70%.


Coraz intensywniej w ostatnich latach rozwija się nurt opakowań biodegradowalnych, jako alternatywa dla opakowań z tworzyw sztucznych. I o ile, mówiąc w dużym uproszczeniu, sprawa wydaje się być prostsza w przypadku rynku spożywczego to już w odniesieniu do chemii gospodarczej czy kosmetyków, nieco się komplikuje. Powstają opakowania wytworzone z bioplastiku czy też takie, które można po zużyciu produktu skonsumować. Zdecydowanie łatwiej jest w organiczne opakowanie zapakować organiczny produkt. W przypadku kosmetyków czy środków czystości mamy jednak do czynienia z reakcjami, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi składnikami medium a samym opakowaniem. Opakowanie w branży chemicznej i kosmetycznej spełnia szereg niezwykle istotnych funkcji (mogą Państwo o nich przeczytać o nich tutaj i tutaj) i z reguły przechodzi sporą ilość testów stabilności i kompatybilności, zanim zostanie wdrożone. W przypadku stosowania związków chemicznych gwarantujących trwałość, stabilność i skuteczność produktu, wybór opakowania pada na takie, które zagwarantuje zachowanie wszystkich jego właściwości przy znikomej interakcji z medium. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na niezwykle ważną kwestię, jaką stanowią zamknięcia do opakowań. Butelka, w której znajduje się produkt to bowiem stosunkowo prosta konstrukcja, której produkcję można ograniczyć do minimalnej ilości tworzyw/tworzywa. Zamknięcie jednak wyposażone jest w skomplikowany mechanizm odpowiedzialny za właściwą formę i ilość aplikacji, dostosowaną do potrzeb konsumenta. Poszczególne elementy takiego zamknięcia, zazwyczaj wykonane są z różnych tworzyw, gdyż jest to jedyny sposób na zapewnienie jego optymalnej wydajności. Należy jednak podkreślić, że każde z zamknięć można stosunkowo łatwo rozłożyć na części i zdecydowaną większość materiału odzyskać. Warto mieć tego świadomość biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy na chwilę obecną żadnej w stu procentach biodegradowalnej alternatywy dla samych zamknięć do opakowań i ich mechanizmów.


Podsumowując zwróćmy uwagę na fakt, że w kontekście całego kupowanego artykułu opakowanie stanowi zaledwie kilka procent. Zdecydowana większość przypada na sam produkt, dlatego opakowanie gwarantujące ochronę jego właściwości i jakości generuje korzyści nie tylko dla konsumenta, czy producenta, ale też środowiska. Świat nieustannie dąży ku temu by znaleźć kompromis pomiędzy konsumpcją dóbr a maksymalną ochroną środowiska naturalnego. Droga ta z pewnością nie jest prosta jednak umiejętność dokonywania świadomych wyborów może zdecydowanie pomóc w tym procesie. Bo chociaż wiemy, że opakowania z tworzyw sztucznych są niezbędne to możemy wybrać takie, które można poddać recyklingowi i przetworzyć. Kupujemy plastikowe produkty, ale ich segregacja po zużyciu towaru leży całkowicie po naszej stronie. Miejmy świadomość małych wyborów, bo jak mówił Konfucjusz: „Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”, a celem naszej wspólnej podróży jest dobro ludzkości i planety.

recykling, odzysk, przetwórstwo, polipropylen, polpak packaging