Opakowania i zamknięcia do opakowań

Segregacja śmieci – zacznijmy od siebie.

Zanieczyszczone oceany, morza, rzeki i lasy to temat, z którym każdy z nas spotyka się każdego dnia. Mimo nagłośnienia problemu, niezliczonych rozmów, konferencji wciąż trudno skutecznie z nim walczyć. Warto podkreślić, że kluczowe w tej kwestii jest zaangażowanie absolutnie każdego mieszkańca naszej planety. Codzienne wybory i decyzje każdej jednostki mają nie tylko określone konsekwencje, ale stanowią też wzór zachowań dla młodszych pokoleń.

Dlatego też zachęcamy Państwa do lektury cyklu artykułów Polpak Packaging, mających na celu propagowanie proekologicznych działań i wyborów.

Przypomnijmy, ze obowiązujący aktualnie system segregacji śmieci dzieli odpady na pięć grup:

- metale i tworzywa sztuczne,

- papier,

- szkło,

- odpady biodegradowalne,

- odpady zmieszane.

Niestety w Polsce obecnie odzyskuje się jedynie około 25% surowców wtórnych, co stanowi jeden z niższych wyników na mapie Unii Europejskiej. Dlatego też rząd planuje znacznie podnieść opłaty za śmieci niesegregowane, co miałoby skłonić obywateli do zmiany postępowania i pozwoliło skuteczniej chronić środowisko naturalne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że z uwagi na niski poziom odzysku odpadów Polsce grożą wielomilionowe kary ze strony UE. Zawsze jednak głównym powodem, dla którego segregujemy śmieci powinna być świadomość tego jak dużym są one zagrożeniem dla świata i przyszłych pokoleń.

Osobne zbieranie odpadów umożliwia uzyskanie w procesie recyklingu pełnowartościowych surowców, które można ponownie wykorzystać. Zaangażowanie całego społeczeństwa może znacznie pomóc w zredukowaniu ilości śmieci na wysypiskach i przyczynić się do ich ponownego wykorzystania. Warto pamiętać, że podstawowa segregacja opisana powyżej nie obejmuje odpadów niebezpiecznych. Baterie, zużyte elektroświetlówki, przeterminowane lekarstwa czy zużyty sprzęt RTV i AGD należy oddać do specjalnie wyznaczonych miejsc i pojemników. Wśród opakowań znajdują się też takie wykonane z wielu materiałów jak np. karton do soku, wyścielone w środku aluminium, z przyporządkowaniem których konsumenci mogą mieć trudności. W takiej sytuacji warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Środowiska – nasze śmieci, gdzie w przejrzysty sposób jest opisany proces i są podane przykłady.

Segregacja śmieci to punkt wyjścia do dalszej walki o czystą i zdrową planetę. Jest bardzo dużo do zrobienia, ale tylko przy osobistym zaangażowaniu każdego z nas może przynieść to wymierne korzyści. Pamiętajmy o tym w naszych domach, miejscach pracy i codziennym otoczeniu. A już dzisiaj zapraszamy na kolejny artykuł o opakowaniach zdatnych do recyklingu, dostępnych w ofercie Polpak Packaging.


recykling opakowania