Opakowania i zamknięcia do opakowań

Polpak wśród laureatów „Diamentów Forbes’a 2022”

Skromność to nasze drugie imię, tuż po rzetelności!
Dziś nasza rzetelność została doceniona, więc musimy przełamać skromność i głośno, i z dumą powiedzieć:
Jesteśmy w gronie „Diamentów Forbes’a 2022”!
Warto tu dodać, że nie jest to tytuł honorowy. Został on przyznany na podstawie analizy wyników naszej działalności na przestrzeni lat od 2016 do 2020. Wyniki finansowe, wartość majątku, historia oraz wiarygodność płatnicza, a także brak negatywnych zdarzeń prawnych otrzymały na tyle wysokie noty, że dały nam miejsce w gronie najlepszych polskich firm.

Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że te pozytywne wyniki badań naszych osiągnięć, przypadły na trudne czasy pandemii.
Nasz rozwój i trzymanie bardzo wysokiego poziomu nie byłyby możliwe bez naszych kontrahentów. Jest to najlepsza okazja do wyrażenia słów uznania! Współpracujemy z rzetelnymi, odpowiedzialnymi i zorientowanymi na najwyższą jakość produktów i usług firmami z Polski i z całej Europy. Dzięki temu możemy być pewni, że nasza siła, jako części łańcucha współpracy, jest umacniana siłą naszych poddostawców i odbiorców. Osiąganie sukcesów w towarzystwie wspaniałych ludzi, nawet przy trudnej koniunkturze, staje się możliwe. Optymizm, a zarazem zimna krew, które charakteryzowały przedsiębiorców w ostatnich latach pozwalają na świętowanie takich wyróżnień, jak „Diamenty Forbes’a 2022”.

Na co dzień zobowiązani jesteśmy wobec naszych Klientów do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Teraz dodatkowo, dołączenie do wyróżnionych przez miesięcznik Forbes, jest dla nas niezwykle motywujące, a wręcz obarcza nas swego rodzaju odpowiedzialnością za utrzymanie naszych wyników na poziomie, który sami sobie narzuciliśmy.

diamentry-pl.png