Opakowania i zamknięcia do opakowań

Nasze obowiązki wynikające z BDO

Ministerstwo Środowiska w 2018 uruchomiło elektroniczną bazę danych o odpadach. Celem całego przedsięwzięcia jest  sprawowanie kontroli nad wprowadzaniem, obrotem oraz utylizacją odpadów.
Wydawać by się mogło, że rząd powinien przede wszystkim koncentrować się na odpadach niebezpiecznych dla środowiska, takich jak akumulatory, odpady chemiczne, radioaktywne czy aktywne biologicznie. Jednak w dobie, kiedy już wiadomo, że Ziemia nie może bezkarnie przyjmować śmieci, pozornie nawet bezpiecznych,  należy wprowadzać systemowe zmiany, mające na celu usystematyzowanie całej gospodarki odpadami.
Kolejnym ważnym celem BDO jest ograniczenie szarej strefy. Wydawać by się mogło, że czasy, kiedy las był mylony z wysypiskiem śmieci mamy już za sobą. Niestety nie. Ciągle mamy przypadki, że pozornie łatwiej jest pozbyć się odpadów, wywożąc je w odludne miejsce, niż zapłacić za ich utylizację.
Od stycznia tego roku rozszerzono obowiązki, którymi objęte są firmy wprowadzające odpady inne niż komunalne. Do rejestru należy zgłosić to, co wprowadzamy na rynek, a co z założenia jest odpadem.
Jesteśmy również objęci tym obowiązkiem i w naszych deklaracjach pojawiają się opakowania zbiorcze naszych produktów, są to w większości przypadków kartony.
Mimo, iż BDO to tylko rejestr odpadów poza komunalnymi, jako świadoma i odpowiedzialna ekologicznie firma staramy się możliwie do minimum zredukować wprowadzanie i mnożenie odpadów. Codzienne nasze działania mogą o tym świadczyć. Ograniczanie drukowanych dokumentów, wprowadzenie e-faktur, a w niedalekiej przyszłości zaawansowanego systemu obsługi klienta, który niemalże do zera ograniczy konieczność korzystania z drukarki.

Rygorystyczne przepisy dla firm na pewno wymuszają proekologiczne działania, jednak nic nie zmotywuje tak, jak szacunek do planety i świadomość, że to od naszych dzisiejszych wyborów i zachowań zależy jutrzejszy poziom życia i komfortu.