Opakowania i zamknięcia do opakowań

30% zawartości recyklatu w naszych produktach.

Świadomość ekologiczna naszej firmy jest bardzo duża.
Mamy jasno sprecyzowane cele, a oparte są na dwóch filarach, pierwszy z nich to dostarczanie niezawodnych rozwiązań opakowaniowych – zamknięć i opakowań kosmetycznych. Natomiast drugi to edukacja ekologiczna naszych klientów, którą mogą przekazać swoim ostatecznym odbiorcom.
Przez ostatnie lata konsekwentnie staramy się te cele osiągnąć, godząc bycie dostawcą produktów z tworzyw sztucznych z byciem pro-ekologicznym.

Dziś proponujemy inne rozwiązanie, zgodne z nadchodzącymi wymogami Unii Europejskiej, już teraz wprowadziliśmy 30% zawartości recyklatu w naszych produktach.
Recyklat ten pochodzi z obiegu zamkniętego w fabrykach, w których produkowane są nasze produkty.

Dlaczego to takie innowacyjne, skoro na pozór to takie proste?
Zamknięcie obiegu na produkcji wymaga wprowadzenia wielu zmian.
Staranne odsortowanie tworzyw nadających się do przetworzenia i odpadów, z których niczego nie można już uzyskać.
Kolejna rzecz to przystosowanie infrastruktury magazynowej. Odpady muszą być zbierane w jednym miejscu, a jednocześnie dzielone na kolory. Dla każdego wybarwienia musi być zatem przygotowane oddzielne miejsce składowania, zanim elementy te trafią do powtórnego przetopienia.
Innym tematem do rozwiązania było ustalenie proporcji między plastikiem z obiegu zamkniętego, a nowym tworzywem.

Dojście do tego rozwiązania jest dla nas dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa naszych produktów.

Wielokrotnie mierzyliśmy się z wyzwaniem wprowadzenia recyklatu do oferty.
Próby te, żeby zakończone były sukcesem, wymagały od nas ogromnego zaangażowania technologicznego i czasowego.
Osiągnięcie dobrego produktu wymaga niezawodnych składowych, czyli w tym przypadku recyklatu.
Pozyskanie najwyższej jakość PCRu (odpadu postkonsumenckich) było o tyle trudniejsze, że jego przetwarzania, kontroli jakości, ani źródła nie regulowały żadne przepisy. Do niedawna wszyscy przetwórcy tworzyw sztucznych, kierujący swój recyklatu do producentów kosmetyków i żywności działali w oparciu o deklaracje. Oświadczali, że przetwarzają tworzywo najlepszej jakości z największą starannością.
Testy naszych produktów faktycznie potwierdzały ich słowność.
Nigdy nie zdarzyło się, żeby nasze produkty, zawierające PCR nie przeszły testów kontroli jakości, czy badań na migrację globalną.
Zawsze okupione było to ryzykiem, że nowa partia recyklatu będzie innej jakości od poprzedniej.
Stosowanie recyklat z przetworzonych opakowań niósł za sobą kolejne ryzyko, że jasne kolory nie będą powtarzalne lub pozbawione skaz.
Kolory oraz wtrącenia stawały się problemem dla naszych odbiorców.
Kosmetyki i artykuły higieny osobistej kojarzą się z czystością, a czasem wręcz sterylnością.  Opakowania w odcieniach brudnej bieli z plamkami niekoniecznie spełniały tę obietnicę.

Zamknięcie obiegu na produkcji nie będzie generowało tego typu problemów.
Będziemy mieć zawsze pewność, co do najwyższej jakości tworzywa, jego składu i pochodzenia, a jednocześnie wykorzystane zostany każdy element tworzywa do produkcji.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli mają Państwo dodatkowe pytania.


30%recyklatu w naszych produktach